Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Za značenými kachnami (25.07.2015)

Přijďte s námi pozorovat značené samice kachen na rybník Rod u Frahelže na Třeboňsku (49.121 N, 14.7418 E), a to v neděli dne 2. srpna 2015 od 15.00.

V letošním roce pokračujeme v odchytech inkubujících kachen na hnízdech. K dnešnímu dni 26.7.2015 máme odchyceno a označeno 8 kachen divokých, 2 kopřivky obecné, 4 zrzohlávky rudozobé, 11 poláků velkých a 35 poláků chocholaček.

Cílem tohoto značení je poznat další osudy těchto kachen:

-       jejich přesuny s mláďaty na optimální potravní stanoviště a následně přežívání mláďat v rodinkách

-       pohnízdní přelety na pelichaniště

-        migraci na zimoviště a zpět

-       návratnost na hnízdiště (hnízdní fidelitu)

-        hnízdní úspěšnost v následujících letech

 

Po vylíhnutí se zpravidla odchycené a označené kachny přesunují s mláďaty na místa s dostatkem potravy, vysokou průhledností vody i dostatečnými úkrytovými možnostmi pro mláďata.

Takovými lokalitami jsou letos zejména

na Soběslavsku: rybník Velký Přehořovský u Přehořova

na Dívčicku: rybníky Nová, Březovec a Dolní u Novosedel

na Třeboňsku: rybník Rod u Frahelže

 

Na tato místa se určitě můžete vypravit a pokusit se o pozorování ptáků značených letos i v minulých letech. Uvítáme jakékoliv vaše pozorování značených ptáků. Velmi důležité jsou například údaje o počtu mláďat v rodinách. Můžete narazit i na případy hnízdního parasitismu, kdy například samice poláka chocholačky může vodit i mláďata jiných druhů kachen (nejčastěji poláka velkého nebo zrzohlávky).

 

Toto vše můžete pozorovat při exkursi, kterou pořádáme v neděli 2. srpna 2015 na hrázi mezi rybníkem Rod a Fišmistr u rybářské budky (na červené turistické značce 49.121 N, 14.7418 E). Z tohoto místa budeme od 15.00 pozorovat ptáky, včetně značených i naznačených kachen. Rybník Rod má v současné době průhlednost cca 100 cm, velkou rozlohu submerzní i hladinové vegetace a nabízí potravu několika stovkám vodních ptáků včetně několika desítek rodinek. Vše je to důsledek „alternativní“, ne-kaprové rybí obsádky.

 

Jde tedy o výsledek kombinace přírodního procesu a managementu rybí obsádky, který je nejlépe vidět na vlastní oči. Uvidíte tak, zda a kdy mohou být naše rybníky „rájem“ pro hnízdící vodní ptáky.

 

Pokud se rozhodnete přijet, napište nám mail (p.musil@post.cz) nebo pošlete SMS na 602 664084.

 

Za organizátory akce

Petr Musil

Přijďte s námi pozorovat značené samice kachen na rybník Rod u Frahelže na Třeboňsku (49.121 N, 14.7418 E), a to v neděli dne 2. srpna 2015 od 15.00.

 

V letošním roce pokračujeme v odchytech inkubujících kachen na hnízdech. K dnešnímu dni 26.7.2015 máme odchyceno a označeno 8 kachen divokých, 2 kopřivky obecné, 4 zrzohlávky rudozobé, 11 poláků velkých a 35 poláků chocholaček.

Cílem tohoto značení je poznat další osudy těchto kachen:

-       jejich přesuny s mláďaty na optimální potravní stanoviště a následně přežívání mláďat v rodinkách

-       pohnízdní přelety na pelichaniště

-        migraci na zimoviště a zpět

-       návratnost na hnízdiště (hnízdní fidelitu)

-        hnízdní úspěšnost v následujících letech

 

Po vylíhnutí se zpravidla odchycené a označené kachny přesunují s mláďaty na místa s dostatkem potravy, vysokou průhledností vody i dostatečnými úkrytovými možnostmi pro mláďata.

Takovými lokalitami jsou letos zejména

na Soběslavsku: rybník Velký Přehořovský u Přehořova

na Dívčicku: rybníky Nová, Březovec a Dolní u Novosedel

na Třeboňsku: rybník Rod u Frahelže

 

Na tato místa se určitě můžete vypravit a pokusit se o pozorování ptáků značených letos i v minulých letech. Uvítáme jakékoliv vaše pozorování značených ptáků. Velmi důležité jsou například údaje o počtu mláďat v rodinách. Můžete narazit i na případy hnízdního parasitismu, kdy například samice poláka chocholačky může vodit i mláďata jiných druhů kachen (nejčastěji poláka velkého nebo zrzohlávky).

 

Toto vše můžete pozorovat při exkursi, kterou pořádáme v neděli 2. srpna 2015 na hrázi mezi rybníkem Rod a Fišmistr u rybářské budky (na červené turistické značce 49.121 N, 14.7418 E). Z tohoto místa budeme od 15.00 pozorovat ptáky, včetně značených i naznačených kachen. Rybník Rod má v současné době průhlednost cca 100 cm, velkou rozlohu submerzní i hladinové vegetace a nabízí potravu několika stovkám vodních ptáků včetně několika desítek rodinek. Vše je to důsledek „alternativní“, ne-kaprové rybí obsádky.

 

Jde tedy o výsledek kombinace přírodního procesu a managementu rybí obsádky, který je nejlépe vidět na vlastní oči. Uvidíte tak, zda a kdy mohou být naše rybníky „rájem“ pro hnízdící vodní ptáky.

 

Pokud se rozhodnete přijet, napište nám mail (p.musil@post.cz) nebo pošlete SMS na 602 664084.

 

Za organizátory akce

 

Petr Musil