Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Monitoring vodních ptáků v době migrace - duben 2015

celkem sečteno 233 mokřadních lokalit

 zjištěno 38 757 jedinců  94 druhů vodních ptáků

 

český název druhu latinský název druhu anglický název druhu počet lokalit počet jedinců
Cygnus olor labuť velká Mute Swan 137 1340
Cygnus cygnus labuť zpěvná Whooper Swan 2 19
Anser fabalis husa polní Bean Goose 3 13
Anser albifrons husa běločelá White-fronted Goose 2 2
Anser anser husa velká Greylag Goose 128 1796
Anser spp. neurčená husa unidentified goose 3 312
Branta canadensis berneška velká Canada Goose 2 23
Alopochen aegyptiaca husice egyptská Egyptian Goose 5 320
Tadorna tadorna husice liščí Shelduck 10 152
Anas penelope hvízdák euroasijský Eurasian Wigeon 12 36
Anas strepera kopřivka obecná Gadwall 97 1114
Anas crecca čírka obecná Common Teal 30 197
Anas platyrhynchos kachna divoká Mallard 278 5016
Anas acuta ostralka štíhlá Pintail 2 5
Anas querquedula čírka modrá Garganey 44 464
Anas clypeata lžičák pestrý Shoveler 27 199
Netta rufina zrzohlávka rudozobá Red-crested Pochard 35 162
Aythya ferina polák velký Common Pochard 114 1990
Aythya (ferina nebo fuligula) polák (velký nebo chocholačka) unident. Pochard 2 4
Aythya fuligula polák chocholačka Tufted Duck 129 2196
Aythya marila polák kaholka Greater Scaup 2 3
Mellanitta fusca turpan hnědý Velvet Scoter 1 2
Bucephala clangula hohol severní Common Goldeneye 22 123
Mergus serrator morčák prostřední Red-breasted Merganser 1 6
Mergus merganser morčák velký Goosander 10 29
Tachybaptus ruficollis potápka malá Little Grebe 26 121
Podiceps cristatus potápka roháč Great Crested Grebe 136 1940
Podiceps grisegena potápka rudokrká Red-necked Grebe 2 13
Podiceps nigricollis potápka černokrká Black-necked Grebe 20 164
Phalacrocorax carbo kormorán velký Great Cormorant 52 646
Phalacrocorax aristotelensis kormorán chocholatý Shag 1 1
Botaurus stellaris bukač velký Bittern 2 3
Nycticorax nycticorax kvakoš noční Night Heron 9 15
Egretta garzetta volavka stříbřitá Little Egret 1 1
Egretta alba volavka bílá Great White Egret 30 234
Ardea cinerea volavka popelavá Grey Heron 137 912
Ciconia nigra čáp černý Black Stork 8 118
Ciconia ciconia čáp bílý White Stork 5 42
Platalea leucorodia kolpík bílý Spoonbill 1 17
Rallus aquaticus chřástal vodní Water Rail 8 33
Porzana parva chřástal malý Little Crake 3 27
Gallinula chloropus slípka zelenonohá Common Moorhen 37 232
Fulica atra lyska černá Common Coot 119 2010
Grus grus jeřáb popelavý Eurasian Crane 8 33
Himantopus himantopus pisila čáponohá Black-winged Stilt 2 26
Recurvirostra avosetta tenkozobec opačný Avocet 2 6
Limicolae indet. bahňáci (blíže neurčeno) unidentified wader 1 3
Charadrius dubius kulík říční Little Ringed Plover 27 287
Charadrius hiaticula kulík písečný Ringed Plover 1 2
Vanellus vanellus čejka chocholatá Northern Lapwing 22 186
Calidris alpina jespák obecný Dunlin 2 19
Philomachus pugnax jespák bojovný Ruff 17 164
Gallinago gallinago bekasina otavní Common Snipe 11 137
Limosa limosa břehouš černoocasý Black-tailed Godwit 2 21
Numenius phaeopus koliha malá Whimbrel 2 100
Numenius arquata koliha velká Eurasian Curlew 2 4
Tringa erythropus vodouš tmavý Spotted Redshank 5 41
Tringa totanus vodouš rudonohý Redshank 8 24
Tringa stagnatilis vodouš štíhlý Marsh Sandpiper 1 1
Tringa nebularia vodouš šedý Greenshank 14 248
Tringa ochropus vodouš kropenatý Green Sandpiper 18 131
Tringa glareola vodouš bahenní Wood Sandpiper 19 230
Actitis hypoleucos pisík obecný Common Sandpiper 22 172
Larus melanocephalus racek černohlavý Mediterranean Gull 6 36
Larus minutus racek malý Little Gull 8 27
Larus ridibundus racek chechtavý Black-headed Gull 129 11808
Larus canus racek bouřní Common Gull 7 52
Larus fuscus racek žlutonohý Lesser Black-backed Gull 5 10
Larus argentatus racek stříbřitý Herring Gull 1 3
Larus cachinnans racek bělohlavý Yellow-legged Gull 29 211
Larus michahelis racek středomořský Western Yellow-legged Gull 1 8
Larus cachinans/argentatus racek bělohlavý/stříbřitý large gull 19 293
Sterna hirundo rybák obecný Common Tern 22 305
Chlidonias hybridus rybák bahenní Whiskatered Tern 1 8
Chlidonias niger rybák černý Black Tern 9 36
Chlidonias leucopterus rybák bělokřídlý White-winged Black Tern 2 2
Alcedo atthis lednáček říční Common Kingfisher 39 190
Milvus migrans luňák hnědý Black Kite 1 1
Haliaeetus albicilla orel mořský White-atiled Eagle 15 74
Circus aeruginosus moták pochop Marsh Harrier 49 465
Circus cyaneus moták pilich Pallid Harrier 1 2
Pandion haliaetus orlovec říční Osprey 12 60
Motacilla flava konipas luční Yellow Wagtail 10 45
Motacilla citreola konipas citronový Wagtail 1 1
Motacilla cinerea konipas horský Grey Wagtail 23 222
Motacilla alba konipas bílý Pied Wagtail 68 406
Cinclus cinclus skorec vodní White-throated Dipper 10 34
Luscinia svecica slavík modráček Bluethroat 6 27
Saxicola rubetra bramborníček hnědý Whinchat 12 72
Locustella naevia cvrčilka zelená Grasshopper Warbler 2 3
Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Savi's Warbler 15 61
Acrocephalus schoenobaenus rákosník proužkovaný Sedge Warbler 13 193
Acrocephalus scirpaceus rákosník obecný Reed Warbler 4 11
Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Great Reed Warbler 10 21
Panurus biarmicus sýkořice vousatá Bearded Tit 4 16
Remiz pendulinus moudivláček lužní Penduline Tit 2 2
Emberiza schoeniclus strnad rákosní Reed Bunting 24 166