Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Monitoring vodních ptáků v době migrace - říjen 2015

 celkem sečteno 265 mokřadních lokalit

 zjištěno 59 265 jedinců  65 druhů vodních ptáků

 

český název druhu latinský název druhu anglický název druhu počel lokalit počet jedinců
labuť velká Cygnus olor Mute Swan 101 1960
labuť černá Cygnus atratus Black Swan 1 1
husa polní Anser fabalis Bean Goose 3 30
husa běločelá Anser albifrons White-fronted Goose 5 28
husa velká Anser anser Greylag Goose 17 884
neurčená husa Anser spp. unidentified goose 1 27
polák malý Aythya nyroca Ferruginous Duck 2 4
husice egyptská Alopochen aegyptiaca Egyptian Goose 1 10
husice liščí Tadorna tadorna Shelduck 1 3
pižmovka velká Cairina moschata Muscovy Duck 1 4
kachnička mandarinská Aix galericulata Mandarin Duck 3 26
hvízdák euroasijský Anas penelope Eurasian Wigeon 18 66
kopřivka obecná Anas strepera Gadwall 28 292
čírka obecná Anas crecca Common Teal 39 1250
kachna divoká Anas platyrhynchos Mallard 222 27426
ostralka štíhlá Anas acuta Pintail 6 304
lžičák pestrý Anas clypeata Shoveler 14 108
zrzohlávka rudozobá Netta rufina Red-crested Pochard 5 14
polák velký Aythya ferina Common Pochard 36 586
polák chocholačka Aythya fuligula Tufted Duck 52 1042
polák kaholka Aythya marila Greater Scaup 1 1
hohol severní Bucephala clangula Common Goldeneye 4 19
morčák prostřední Mergus serrator Red-breasted Merganser 2 8
morčák velký Mergus merganser Goosander 11 151
neurčitelná kachna Anatinae spp. unidentified duck 1 2
potáplice malá Gavia stellata Red-throated Diver 1 3
potáplice severní Gavia arctica Black-throated Diver 6 6
potápka malá Tachybaptus ruficollis Little Grebe 53 347
potápka roháč Podiceps cristatus Great Crested Grebe 66 782
potápka rudokrká Podiceps grisegena Red-necked Grebe 2 2
potápka žlutorohá Podiceps auritus Slavonian Grebe 2 2
potápka černokrká Podiceps nigricollis Black-necked Grebe 2 3
kormorán velký Phalacrocorax carbo Great Cormorant 71 5163
kormorán malý Phalacrocorax pygmeus Pygmy Cormorant 1 1
volavka bílá Egretta alba Great White Egret 50 690
volavka popelavá Ardea cinerea Grey Heron 132 1463
chřástal vodní Rallus aquaticus Water Rail 5 6
slípka zelenonohá Gallinula chloropus Common Moorhen 42 144
lyska černá Fulica atra Common Coot 67 2748
jeřáb popelavý Grus grus Eurasian Crane 3 62
kulík říční Charadrius dubius Little Ringed Plover 1 1
kulík písečný Charadrius hiaticula Ringed Plover 1 1
kulík zlatý Pluvialis apricaria Golden Plover 1 2
kulík bledý Pluvialis sqautarola Grey Plover 1 5
čejka chocholatá Vanellus vanellus Northern Lapwing 10 1399
jespák obecný Calidris alpina Dunlin 5 37
bekasina otavní Gallinago gallinago Common Snipe 14 55
vodouš šedý Tringa nebularia Greenshank 4 5
vodouš kropenatý Tringa ochropus Green Sandpiper 9 18
vodouš bahenní Tringa glareola Wood Sandpiper 2 9
pisík obecný Actitis hypoleucos Common Sandpiper 1 1
racek chechtavý Larus ridibundus Black-headed Gull 69 9772
racek bouřní Larus canus Common Gull 9 309
racek žlutonohý Larus fuscus Lesser Black-backed Gull 2 2
racek stříbřitý Larus argentatus Herring Gull 2 3
racek bělohlavý Larus cachinnans Yellow-legged Gull 20 136
racek bělohlavý/stříbřitý Larus cachinans/argentatus large gull 14 1389
lednáček říční Alcedo atthis Common Kingfisher 75 194
orel mořský Haliaeetus albicilla White-atiled Eagle 13 18
moták pochop Circus aeruginosus Marsh Harrier 2 3
linduška luční Anthus pratensis Meadow Pipit 2 16
konipas horský Motacilla cinerea Grey Wagtail 15 23
konipas bílý Motacilla alba Pied Wagtail 17 99
skorec vodní Cinclus cinclus White-throated Dipper 19 52
sýkořice vousatá Panurus biarmicus Bearded Tit 1 5
moudivláček luční Remiz pendulinus Penduline Tit 1 4
strnad rákosní Emberiza schoeniclus Reed Bunting 4 39