Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Monitoring hnízdních populací vodních ptáků

Velikosti hnízdních populací mnohých druhů vodních ptáků na českých a moravských rybnících narůstaly od 2. poloviny 19. století až do konce 70. let 20. století. Od počátku 80. let byl naopak zaznamenán prudký pokles početnosti hnízdních populací většiny druhů vodních ptáků (např. potápek, kachen, lysky černé, racka chechtavého). U některých druhů (např. u poláka chocholačky na Třeboňsku) dosahuje současná početnost (2011–2013) pouhých cca 12 % stavu z počátku 80. let 20. století. Cílem tohoto projektu je získat takto co nejúplnější přehled o distribuci a početnosti jednotlivých druhů v  hnízdní době a také o jejich reprodukční úspěšnosti (tj. o počtu mláďat ve vyvedených rodinkách). Pro tento cíl se nám podařilo získat podporu prostřednictvím společně (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká společnost ornitologická, Fakulta životního prostředí ČZU v Praze) podaného projektu financovaného z tzv. Norských fondů č. EHP-CZ02-OV-1-007-01-2014 „Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000". Sčítání v květnu a červnu je prostřednictvím ČSO podpořeno z projektu č. EHP-CZ02-PDP-1-020-01-2014 Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky“ financovaného z EHP fondů.

 

V roce 2015 bychom tedy chtěli provést sčítání na co největším počtu mokřadních lokalit, s hlavním důrazem na území sítě Natura 2000, Mezinárodně významné (tzv. Ramsarské) lokality i některé další dlouhodobě sledované lokality.

V současné době máme již obsazeno 135 lokalit v různých oblastech České republiky. Na níže uvedené mapě jsou obsazené lokality zobrazeny červeně a ostatní, dosud neobsazené, jsou znázorněny bíle.


 

Z této mapy vyplývá nedostatečné pokrytí území České republiky zejména v severních, jihozápadních a středních Čechách a na Českomoravské vysočině, ve Slezsku i jinde. Doporučujeme soustředit se především na rybníky, přehrady, štěrkopískovny, zaplavené doly. Ačkoliv říční úseky hrají významnější roli především pro zimování vodních ptáků, lze i na nich najít lokality, které by neměly zůstat nepokryty sčítáním. Věříme, že s Vaší pomocí dokážeme počet monitorovaných lokalit ještě výrazně zvýšit.

 

Sčítání hnízdních populací vodních ptáků v roce 2015 bude probíhat v termínech:

květen - monitoring hnízdních populací, včetně sčítání rodinek (tj. samic nebo párů vodících mláďata)

červen - monitoring  hnízdních populací, včetně sčítání rodinek (tj. samic nebo párů vodících mláďata)

červenec - monitoring hnízdních populací, včetně sčítání rodinek (tj. samic nebo párů vodících mláďata)

 

Na jednotlivé akce se můžete přihlásit na http://www.waterbirdmonitoring.cz/programy/

 

Pro zapisování výsledků sčítání je připraveno webové rozhraní na webu Faunistické databáze ČSO birds.cz/avif/ nebo http://www.waterbirdmonitoring.cz/ukladani-vysledku-scitani/

 

Metodiku sčítání i určování stáří mláďat kachen a hus můžete najít na:  http://www.waterbirdmonitoring.cz/metodiky/

 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností se neváhejte obrátit na organizátory sčítání.

 

Organizátoři sčítání hnízdních populací vodních ptáků:

Katarína Slabeyová, ČSO, slabeyova@birdlife.cz, 777 330 710

Petr Musil, FŽP ČZU, p.musil@post.cz, 602 664 084