Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Mezinárodní sčítání vodních ptáků

Mezinárodní sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census - IWC) probíhá  nepřetržitě od ledna 1966, čímž představuje unikátní časovou řadu nejen v České republice, ale i v celé Evropě.

Hlavním cílem IWC je monitoring početnosti vodních ptáků a jejich změn. V současné době je organizováno ve více než 100 státech 5 kontinentů. V západní Palearktidě a jihozápadní Asii každoročně 11000 dobrovolných spolupracovníků kontroluje přibližně 20000 vodních a mokřadních lokalit, přičemž je sečteno cca 20 milionů jedinců 175 druhů vodních ptáků. Toto sčítání tak představuje nejstarší a patrně nejrozsáhlejší zoologický monitorovací projekt v celosvětovém měřítku.  Mezinárodní sčítání vodních ptáků organizuje  Wetlands International a v současné době toto sčítání v ČR koordinuje katedra ekologie Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Při organizaci sčítání spolupracují i pobočky a kluby České společnosti ornitologické, některé základní organizace ČSOP a skautské oddíly.

Koordinátor:  Zuzana Musilová (Katedra ekologie FŽP ČZU, Kamýcká1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol, e-mail: musilovaz@fzp.czu.cz, iwccz@post)