Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Monitoring hnízdních populací vodních ptáků

Velikosti hnízdních populací mnohých druhů vodních ptáků na českých a moravských rybnících narůstaly od 2. poloviny 19. století až do konce 70. let 20. století. Od počátku 80. let byl naopak zaznamenán prudký pokles početnosti hnízdních populací většiny druhů vodních ptáků (např. potápek, kachen, lysky černé, racka chechtavého). U některých druhů (např. u poláka chocholačky na Třeboňsku) dosahuje současná početnost (2015–2019) pouhých cca 16 % stavu z počátku 80. let 20. století. Naopak jiné druhy jako husa velká nebo husice nilská se intenzivně šíří.

Cílem tohoto projektu organizovaného ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR  je získání nejúplnějšího přehled o početnosti i struktuře (zastoupení samců a samic) populací jednotlivých druhů v  hnízdní době a také o jejich reprodukční úspěšnosti (tj. o počtech mláďat ve vyvedených rodinkách). V letošním roce bychom se chtěli zaměřit na jednu kontrolu lokality v druhé polovině května (16.-31.5.) a na jednu kontrolu v průběhu července (1.-31.7.) – blíže viz http://www.waterbirdmonitoring.cz/metodiky/. První z těchto kontrol by měla přinést údaje o početnosti na počátku, resp. v průběhu hnízdění, druhá kontrola pak bude zaměřena na zaznamenávání údajů o počtu a velikosti rodinek jednotlivých druhů. Klíče k určování stáří mláďat najdete na: http://www.waterbirdmonitoring.cz/metodiky/

Pokud budete mít o sčítání zájem, můžete se přihlásit na jednotlivé lokality zde: http://www.waterbirdmonitoring.cz/programy/registrace/

Pokud Vámi vybranou lokalitu v seznamu lokalit nenajdete, kontaktujte nás prosím mailem.

 

Výsledky sčítání můžete zaznamenávat přímo na stránky Monitoringu vodních ptáků v ČR: http://www.waterbirdmonitoring.cz/login/?next=/programy/vlozeni-vysledku/

nebo s uvedením kódu lokality (např. IWC 34024) do faunistické databáze ČSO na https://birds.cz/avif

nebo také s uvedením kódu lokality do nálezové databáze ochrany přírody NDOP. https://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=3&nabidka=hlavni