Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Monitoring vodních ptáků v době migrace - duben 2021

celkem sečteno 213 mokřadních lokalit

 zjištěno 26 609 jedinců  88 druhů vodních ptáků

 

český název druhu latinský název druhu anglický název druhu počet lokalit počet jedinců
labuť velká Cygnus olor Mute Swan 120 1083
labuť zpěvná Cygnus cygnus Whooper Swan 1 1
husa polní Anser fabalis Bean Goose 2 34
husa běločelá Anser albifrons White-fronted Goose 1 1
husa velká Anser anser Greylag Goose 57 1408
berneška velká Branta canadensis Canada Goose 2 4
husice egyptská Alopochen aegyptiaca Egyptian Goose 19 56
husice liščí Tadorna tadorna Shelduck 3 12
kachnička karolinská Aix sponsa Wood Duck 1 1
kachnička mandarinská Aix galericulata Mandarin Duck 2 2
hvízdák euroasijský Anas penelope Eurasian Wigeon 12 35
kopřivka obecná Anas strepera Gadwall 53 656
čírka obecná Anas crecca Common Teal 34 264
kachna divoká Anas platyrhynchos Mallard 212 7162
ostralka štíhlá Anas acuta Pintail 2 3
čírka modrá Anas querquedula Garganey 28 141
lžičák pestrý Anas clypeata Shoveler 30 361
zrzohlávka rudozobá Netta rufina Red-crested Pochard 12 101
polák velký Aythya ferina Common Pochard 60 1001
polák malý Aythya nyroca Ferruginous Duck 1 1
polák chocholačka Aythya fuligula Tufted Duck 76 1389
polák kaholka Aythya marila Greater Scaup 1 1
hohol severní Bucephala clangula Common Goldeneye 7 25
morčák bílý Mergellus albellus Smew 2 14
morčák prostřední Mergus serrator Red-breasted Merganser 2 4
morčák velký Mergus merganser Goosander 26 165
potáplice malá Gavia stellata Red-throated Diver 1 1
potáplice severní Gavia arctica Black-throated Diver 3 6
potápka malá Tachybaptus ruficollis Little Grebe 35 121
potápka roháč Podiceps cristatus Great Crested Grebe 77 612
potápka černokrká Podiceps nigricollis Black-necked Grebe 5 14
kormorán velký Phalacrocorax carbo Great Cormorant 41 438
kormorán malý Phalacrocorax pygmeus Pygmy Cormorant 1 2
bukač velký Botaurus stellaris Bittern 1 1
kvakoš noční Nycticorax nycticorax Night Heron 1 13
volavka bílá Egretta alba Great White Egret 29 69
volavka popelavá Ardea cinerea Grey Heron 106 357
volavka červená Ardea purpurea Purple Heron 1 1
čáp černý Ciconia nigra Black Stork 9 16
čáp bílý Ciconia ciconia White Stork 10 17
chřástal vodní Rallus aquaticus Water Rail 19 55
chřástal kropenatý Porzana porzana Spotted Crake 1 1
slípka zelenonohá Gallinula chloropus Common Moorhen 53 113
lyska černá Fulica atra Common Coot 107 1786
jeřáb popelavý Grus grus Eurasian Crane 11 39
kulík říční Charadrius dubius Little Ringed Plover 18 66
čejka chocholatá Vanellus vanellus Northern Lapwing 18 59
jespák bojovný Philomachus pugnax Ruff 4 5
bekasina otavní Gallinago gallinago Common Snipe 12 35
slučka malá Lymnocryptes minimus Jack Snipe 2 3
břehouš černoocasý Limosa limosa Black-tailed Godwit 1 3
koliha velká Numenius arquata Eurasian Curlew 1 2
vodouš tmavý Tringa erythropus Spotted Redshank 3 7
vodouš rudonohý Tringa totanus Redshank 1 2
vodouš šedý Tringa nebularia Greenshank 11 71
vodouš kropenatý Tringa ochropus Green Sandpiper 22 47
vodouš bahenní Tringa glareola Wood Sandpiper 6 25
pisík obecný Actitis hypoleucos Common Sandpiper 7 14
racek černohlavý Larus melanocephalus Mediterranean Gull 1 2
racek malý Larus minutus Little Gull 3 9
racek chechtavý Larus ridibundus Black-headed Gull 44 6981
racek bouřní Larus canus Common Gull 3 6
racek žlutonohý Larus fuscus Lesser Black-backed Gull 3 4
racek stříbřitý Larus argentatus Herring Gull 2 37
racek bělohlavý Larus cachinnans Yellow-legged Gull 17 81
racek středomořský Larus michahellis Western Yellow-legged Gull 1 6
racek bělohlavý/stříbřitý Larus cachinans/argentatus large gull 32 349
rybák velkozobý Sterna caspia Caspian Tern 1 3
rybák obecný Sterna hirundo Common Tern 1 2
rybák malý Sterna albifrons Little Tern 1 6
luňák hnědý Milvus migrans Black Kite 3 3
orel mořský Haliaeetus albicilla White-atiled Eagle 12 24
moták pochop Circus aeruginosus Marsh Harrier 65 196
moták lužní Circus pygargus Montagu's Harrier 1 1
orlovec říční Pandion haliaetus Osprey 5 5
lednáček říční Alcedo atthis Common Kingfisher 27 31
linduška luční Anthus pratensis Meadow Pipit 1 30
konipas luční Motacilla flava Yellow Wagtail 12 32
konipas horský Motacilla cinerea Grey Wagtail 30 81
konipas bílý Motacilla alba Pied Wagtail 90 498
skorec vodní Cinclus cinclus White-throated Dipper 12 27
slavík modráček Luscinia svecica Bluethroat 8 33
bramborníček hnědý Saxicola rubetra Whinchat 1 8
cvrčilka slavíková Locustella luscinioides Savi's Warbler 2 11
rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler 5 10
rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus Reed Warbler 4 6
sýkořice vousatá Panurus biarmicus Bearded Tit 2 8
moudivláček lužní Remiz pendulinus Penduline Tit 5 20
strnad rákosní Emberiza schoeniclus Reed Bunting 40 173