Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Určování stáří mláďat husy velké

Michal Podhrázský 1 & Petr Musil 2

 

 

1 Oddělení ptáků a primátů, Zoo Dvůr Králové, CZ-54401, Dvůr Králové nad Labem

2 Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská universita, Kamýcká 1176, CZ-165 21, Praha 6 - Suchdol

 

Součástí Monitoringu hnízdní populací vodních ptáků organizovaného v roce 2015 ve spolupráci FŽP ČZU a ČSO je i monitoring rodinek zahrnující nejen identifikaci jednotlivých párů / samic vodících mláďata, ale i zjišťování počtu mláďat v jednotlivých rodinkách a jejich stáří. Tyto údaje mohou posloužit k velkoplošnému zhodnocení produktivity populací jednotlivých druhů vodních ptáků, i ke srovnání načasování hnízdění v různých částech České republiky. Takto můžeme získat cenné informace o celkové reprodukční úspěšnosti jednotlivých druhů.

 

Nejčasněji hnízdícím druhem vodních ptáků je u nás bezpochyby husa velká Anser anser, jejíž mláďata se na hnízdištích v České republice objevují každoročně již na počátku dubna. Na následujících stránkách najdete fotografie dokumentující velikost i stupeň opeření mláďat hus velkých, u nichž bylo známo jejich stáří.

Pomocí nich je možné odhadnout stáří mláďat hus velkých, které budou pozorovány při Monitoringu hnízdních populací vodních ptáků i při dubnovém sčítání.

 

Housata ve stáří 3 dny (1. týden).

Obr. 1. Housata ve stáří 3 dny (1. týden).

 

Housata ve stáří 11 dní (2. týden). 

 Obr. 2. Housata ve stáří 11 dní (2. týden).

 

 Housata ve stáří 17 dnů (3. týden).

 Obr. 3. Housata ve stáří 17 dnů (3. týden).

 

 Housata ve stáří 23 dnů (4. týden).

 Obr. 4. Housata ve stáří 23 dnů (4. týden).

  

Housata ve stáří 35 dnů (5. týden). 

Obr. 5. Housata ve stáří 35 dnů (5. týden).

 

 Obr. 6. Housata ve stáří 50 dnů (8. týden).

 Obr. 6. Housata ve stáří 50 dnů (8. týden).