Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

AYTHYA 6

Obsah

MUSIL P. Proč 50 let monitoringu vodních ptáků nestačilo?

MUSILOVÁ Z., MUSIL P. & PROKEŠOVÁ E. Mezinárodní sčítání vodních ptáků
v České republice v lednu 2014

MUSILOVÁ Z., MUSIL P. & PROKEŠOVÁ E. Mezinárodní sčítání vodních ptáků
v České republice v lednu 2015

ADAM M., MUSIL P. & MUSILOVÁ Z. Změny početnosti zimujících vodních ptáků v ČR
(1966–2015)

MUSIL P., MUSILOVÁ Z. & ADAM M. Shrnutí výsledků monitoringu vodních ptáků
 publikovaných v zahraničních periodikách (2012–2015)

MUSIL P., MACHÁČEK P., MUSILOVÁ Z., PAVELKA K. & PODHRAZSKÝ M. Počet
hnízdících párů kormorána velkého v České republice v roce 2014 až 2016