Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

AYTHYA 5

Obsah

MUSILOVÁ Z., MUSIL P. & PROKEŠOVÁ E. Mezinárodní sčítání vodních ptáků
v České republice v lednu 2012
.

MUSILOVÁ Z., MUSIL P. & PROKEŠOVÁ E. Mezinárodní sčítání vodních ptáků
v České republice v lednu 2013.

MUSIL P. & MUSILOVÁ Z. Rozšíření a početnost hojnějších druhů
vodních ptáků v lednu 2004 až 2011
.

BEJČEK V. & ŠŤASTNÝ K. Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014–2017).

MUSIL P., MACHÁČEK P., MUSILOVÁ Z., PAVELKA K. & PODHRAZSKÝ M.
Počet hnízdících párů kormorána velkého v roce 2012 a 2013.

MUSIL P. Monitoring rodinek vodních ptáků v České republice.