Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Monitoring vodních ptáků v době migrace - říjen 2021

celkem sečteno 129 mokřadních lokalit

zjištěno 35 161 jedinců  57 druhů vodních ptáků

 

český název druhu latinský název druhu anglický název druhu počet lokalit počet jedinců
labuť velká Cygnus olor Mute Swan 54 777
husa polní Anser fabalis Bean Goose 2 111
husa běločelá Anser albifrons White-fronted Goose 4 94
husa velká Anser anser Greylag Goose 13 1041
neurčená husa Anser spp. unidentified goose 2 8
husice egyptská Alopochen aegyptiaca Egyptian Goose 7 45
husice liščí Tadorna tadorna Shelduck 1 1
pižmovka velká Cairina moschata Muscovy Duck 1 1
kachnicka mandarinská Aix galericulata Mandarin Duck 2 3
hvízdák euroasijský Mareca penelope Eurasian Wigeon 9 158
kopřivka obecná Mareca strepera Gadwall 13 65
čírka obecná Anas crecca Common Teal 18 259
kachna divoká Anas platyrhynchos Mallard 113 11096
ostralka štíhlá Anas acuta Pintail 3 8
čírka modrá Spatula querquedula Garganey 1 1
lžičák pestrý Spatula clypeata Shoveler 6 35
zrzohlávka rudozobá Netta rufina Red-crested Pochard 1 2
polák velký Aythya ferina Common Pochard 16 444
polák malý Aythya nyroca Ferruginous Duck 1 1
polák chocholačka Aythya fuligula Tufted Duck 22 391
turpan černý Melanitta nigra Common Scoter 1 1
turpan hnědý Melanitta fusca Velvet Scoter 1 2
hohol severní Bucephala clangula Common Goldeneye 2 9
morčák prostřední Mergus serrator Red-breasted Merganser 1 1
morčák velký Mergus merganser Goosander 21 309
potápka malá Tachybaptus ruficollis Little Grebe 28 99
potápka roháč Podiceps cristatus Great Crested Grebe 39 499
potápka rudokrká Podiceps grisegena Red-necked Grebe 2 4
potápka černokrká Podiceps nigricollis Black-necked Grebe 1 5
kormorán velký Phalacrocorax carbo Great Cormorant 35 1916
kormorán malý Phalacrocorax pygmeus Pygmy Cormorant 1 2
kvakoš noční Nycticorax nycticorax Night Heron 1 1
volavka stříbřitá Egretta garzetta Little Egret 1 1
volavka bílá Ardea alba Great White Egret 27 450
volavka popelavá Ardea cinerea Grey Heron 77 799
chřástal vodní Rallus aquaticus Water Rail 6 10
slípka zelenonohá Gallinula chloropus Common Moorhen 14 44
lyska černá Fulica atra Common Coot 31 1853
čejka chocholatá Vanellus vanellus Northern Lapwing 3 259
jespák obecný Calidris alpina Dunlin 3 18
bekasina otavní Gallinago gallinago Common Snipe 5 12
koliha velká Numenius arquata Eurasian Curlew 1 1
vodouš tmavý Tringa erythropus Spotted Redshank 2 12
vodouš kropenatý Tringa ochropus Green Sandpiper 5 7
racek černohlavý Ichthyaetus melanocephalus Mediterranean Gull 1 1
racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus Black-headed Gull 19 7639
racek bouřní Larus canus Common Gull 7 316
racek žlutonohý Larus fuscus Lesser Black-backed Gull 1 2
racek stříbřitý Larus argentatus Herring Gull 6 238
racek bělohlavý Larus cachinnans Yellow-legged Gull 10 1321
racek bělohlavý/stříbřitý Larus cachinans/argentatus large gull 14 4589
orel mořský Haliaeetus albicilla White-atiled Eagle 7 10
moták pochop Circus aeruginosus Marsh Harrier 2 2
ledňáček říční Alcedo atthis Common Kingfisher 30 53
linduška luční Anthus pratensis Meadow Pipit 1 1
konipas horský Motacilla cinerea Grey Wagtail 11 25
konipas bílý Motacilla alba Pied Wagtail 13 65
skorec vodní Cinclus cinclus White-throated Dipper 5 19
strnad rákosní Emberiza schoeniclus Reed Bunting 5 25