Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

AYTHYA 4

Obsah

MUSILOVÁ Z., MUSIL P. & HAAS M. Mezinárodní sčítání vodních ptáků
v České republice v lednu 2011.

MUSIL P. & MUSILOVÁ Z. Rozšíření a početnost hojnějších druhů
vodních ptáků v lednu 2010 a 2011.

MUSIL P. & MUSILOVÁ Z. Dlouhodobé změny početnosti vodních ptáků v České
republice – shrnutí výsledků publikovaných v zahraničních periodikách.

MUSIL P., MACHÁČEK P., MUSILOVÁ Z., PAVELKA K. & PODHRAZSKÝ M.
Počet hnízdících párů kormorána velkého v roce 2011.

BÍLÝ M., BERGMANN P., MOURKOVÁ J. & JELÍNEK M. Zimní sčítání vodních ptáků
ve středních Čechách v sezoně 2009/10.

CHYTIL J. Dvě kachny divoké (Anas platyrhynchos) inkubují společnou snůšku.

RŮŽEK P. Nezvykle zbarvené kachny divoké (Anas platyrhynchos).

MUSIL P. Barevně značené kachny na Vltavě i jinde.