Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Individuální značení kachen

Odchyty a individuální značení kachen, zaměřené především na potápivé kachny (poláka velkého a poláka chocholačku), probíhají v České republice v různé míře již od roku 1998. Hlavními cíli tohoto projektu jsou:

  • sledování přesunů a přežívání mláďat v rodinkách kachen,
  • výzkum hnízdní fidelity a disperse a faktorů, které je ovlivňují
  • monitoring individuálních pohnízdních přesunů a migrace na evropském kontinentu

 

Odchyt hnízdících samic je prováděn převážně pomocí tzv. Wellerových pastí (Weller 1957) přímo na hnízdě nebo do nárazových sítí umístěných poblíž hnízda. Tyto metody odchytu jsou používány v poslední fázi inkubace, tj. v době, kdy předpokládáme nejsilnější vazbu sedící samice k inkubované snůšce, a tedy nejnižší riziko nežádoucího opuštění snůšky.

V současné době používáme na levé i pravé straně žlutého nosního sedla oboustranně shodný dvojpísmenný kód (např. IT nebo V+), tedy podobný způsob značení kachen, jaký je používán například v Portugalsku (http://www.pt-ducks.com) a ve Francii.

 

Každý odchycený pták byl označen i kovovým kroužkem Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze a od roku 2002 i kombinací 1–3 barevných kroužků na obou běhácích. Jednotlivý pták tak může být identifikován pomocí odečtení barevných kroužků nebo podle odečtení kódu na značce.

 

Obracím se tedy na všechny ornitology s žádostí o pomoc při získávání údajů o přesunech individuálně značených kachen a zaslání jakýchkoliv údajů o pozorování značených kachen, které mohou být identifikovány podle kódu na nosním sedle nebo podle barvy kroužku na e-mailovou adresu p.musil@post.cz.

Veškerá pozorování individuálně značených kachen budou následně ověřena a v případě jednoznačné identifikace zaslána Kroužkovací stanici Národního Muzea.

 

Koordinátor: Petr Musil, Katedra ekologie FŽP ČZU, Kamýcká 1176, Praha 6 Suchdol – 165 21, e-mail: p.musil@post.cz