Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Letící hoholi

Fotografujte letící hoholy severní

V lednu 2015 odstartovali finští kolegové Aleksi Lehikoinen a Diego Pavón Jordan zajímavý celoevropský projekt. Rádi bychom vás vyzvali k co nejširší účasti.

 

V důsledku klimatických změn dochází k rozsáhlým posunům zimních areálů vodních ptáků severozápadní evropské tahové trasy. Tento jev se projevuje rostoucím počtem zimujících ptáků v severovýchodní a snižujícím se počtem v jihozápadní části této tahové cesty. Abychom porozuměli těmto rozsáhlým posunům, je třeba zjistit, kteří ptáci se na nich konkrétně podílejí. Jsou za tento posun zodpovědní spíše mladí ptáci než dospělí nebo naopak? Demografická struktura ptačích populací a rozdíly v jejich distribuci jsou však nedostatečně známy. U poláků velkých a hoholů severních vzrůstá poměr samců směrem k severu, ovšem znalost věkové struktury populací není zatím téměř vůbec známa. Je třeba si uvědomit, že jedinci zimující na severním rohu areálu jsou více vystaveni chladným podmínkám v zimě a proto je u nich větší riziko mortality. Zkoumání prostorové struktury populací proto může pomoci porozumět tomu, jak mohou změny klimatu ovlivnit složení populace vodních ptáků.

 

Cílem akce bude studovat demografickou strukturu populace hohola severního, zimujícího v severozápadní a střední Evropě (NW European flyway). Stáří a pohlaví hoholů severních lze určit podle zbarvení na křídlech dospělých samců, dospělých samic a mladých ptáků v druhém roce života.

Rádi bychom provedli pilotní sběr dat (fotografování letících hejn) v průběhu ledna 2015. Tímto laskavě žádáme o fotografování zimujících populací v různých částech areálu uvedené tahové populace. Pro studium potenciálních demografických rozdílů v jednotlivých typech mokřadních biotopů bychom rádi získali také informaci o velikosti zaznamenaného hejna a prostředí, v kterém se vyskytovalo.

 

Jak se zapojit?

Hlavní myšlenkou je navštěvovat mokřadní lokality, na kterých hoholové zimují, a to od 1. do 31. ledna 2015 a fotografovat letící hejna těchto ptáků. Optimální je nalezení vhodné lokality, odkud mohou být hoholi foceni, a to z co nejblížší vzdálenosti, což souvisí s použitým typem fotoaparátu a čoček. Vzdálenost by měla být dostatečná, aby bylo možné použít výše zmíněná indentifikační kritéria pro určení jedince. V takovém případě se pokuste několikrát hejno vyfotografovat. Pokud je hejno dost velké a nevejde se celé na jednu fotografii, zašlete pouze ty fotografie, které se jedinci nepřekrývají, případně na překryv upozorněte (např. 4 jedinci vpravo jsou i na dalším snímku). Rádi bychom získali data z nejvyššího množství hejn. Několik takových ukázek fotografií je ukázáno na konci tohoto návodu.

Informace o každém hejnu by měly být kódovány zvlášť (viz příklady v excelovém souboru). Před nebo po fotografování  spočtěte či odhadněte počet ptáků v hejnu a popište typ habitatu, na kterém se nachází, a to podle následujících kategorií:

A jezero

B řeka

C pískovna, štěrkopískovna, sedimentační nádrže či jiný industriální mokřad

D přehradní nádrž

E částečně zatopená země

F rybníky

G jiný typ sladkovodnáho mokřadu (specifikujte)

 

Kromě výše uvedeného potřebujeme i název lokality a přesné souřadnice. Ty můžete najít na google maps.

- stránka maps.google.fi

- zvětšete si lokalitu, kde byli ptáci fotografováni

- klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost ,,co zde je?"

- souřadnice ve formátu stupeň a desetinná místa se objeví v pravém horním roku obrazovky

 

Pohlaví a stáří vyfocených ptáků identifikujeme pomocí Vašich fotografií.

Odeslání dat

Poté, co vyfotíte hejno a určíte dané parametry, zapište je do excelového souboru a zašlete na adresu iwccz@post.cz. Dáváme přednost souborům s vysokým rozlišením, a pokud budete mít příliš mnoho velkých obrázků k odeslání, můžete je nahrát na databázi a zaslat nám adresu, odkud si je můžeme stáhnout (dropbox) či je vypálit na DVD a zaslat nám jej. Obrázky nebudou nikde publikovány bez povolení.

Předem vám velmi děkujeme! Veškeré komentáře a žádosti můžete zasílat na adresu iwccz@post.cz Budeme rádi za jakoukoliv vaši reakci k uvedenému projektu.

 

Petr Musil (národní koordinátor projektu)

Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská universita

Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 -Suchdol

tel. 602 664084

 

Vlevo mladý jedinec, uprostřed dospělá samice, vpravo dospělý samec. Všimněte si rozdílného zbarvení ručních a středních krovek u dospělé samice a mladého ptáka.

 

 

 

Pár dospělých hoholů. Trojice bílých skvrn na křídle samice je zde dobře vidět.

 

 

Dva obrázky téhož hejna. Na základě kombinace lze určit všechny jedince: dospělý samec vlevo, dospělá samice uprostřed a mladý pták vpravo.

 

 

Velké hejno hoholů severních zahrnující adultní samce (M), adultní samice (F) a mladé ptáky (1y). Identifikace stáří a pohlaví nemusí být nutně proveditelná u všech jedinců a tuto identifikaci nemusí provádět pozorovatel, resp. fotograf.