Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Monitoring vodních ptáků v době migrace - říjen 2020

celkem sečteno 114 mokřadních lokalit

 zjištěno 18 742 jedinců  49 druhů vodních ptáků

 

český název druhu latinský název druhu anglický název druhu počet lokalit počet jedinců
labuť velká Cygnus olor Mute Swan 43 318
husa polní Anser fabalis Bean Goose 3 267
husa běločelá Anser albifrons White-fronted Goose 4 226
husa velká Anser anser Greylag Goose 5 84
husice egyptská Alopochen aegyptiaca Egyptian Goose 3 6
kachnička mandarinská Aix galericulata Mandarin Duck 1 1
hvízdák euroasijský Anas penelope Eurasian Wigeon 4 379
kopřivka obecná Mareca strepera Gadwall 8 22
čírka obecná Anas crecca Common Teal 9 158
kachna divoká Anas platyrhynchos Mallard 96 7982
ostralka štíhlá Anas acuta Pintail 2 2
čírka modrá Anas querquedula Garganey 1 1
zrzohlávka rudozobá Netta rufina Red-crested Pochard 1 1
polák velký Aythya ferina Common Pochard 14 326
polák chocholačka Aythya fuligula Tufted Duck 16 278
morčák velký Mergus merganser Goosander 13 130
potáplice severní Gavia arctica Black-throated Diver 1 2
potápka malá Tachybaptus ruficollis Little Grebe 15 52
potápka roháč Podiceps cristatus Great Crested Grebe 28 327
kormorán velký Phalacrocorax carbo Great Cormorant 36 1363
volavka bílá Ardea alba Great White Egret 11 148
volavka popelavá Ardea cinerea Grey Heron 58 466
chřástal vodní Rallus aquaticus Water Rail 1 1
slípka zelenonohá Gallinula chloropus Common Moorhen 13 59
lyska černá Fulica atra Common Coot 28 1561
kulík bledý Pluvialis sqautarola Grey Plover 1 8
čejka chocholatá Vanellus vanellus Northern Lapwing 1 82
jespák malý Calidris minuta Little Stint 1 2
jespák obecný Calidris alpina Dunlin 5 40
jespák bojovný Philomachus pugnax Ruff 1 1
bekasina otavní Gallinago gallinago Common Snipe 1 52
vodouš tmavý Tringa erythropus Spotted Redshank 1 2
vodouš šedý Tringa nebularia Greenshank 1 1
vodouš kropenatý Tringa ochropus Green Sandpiper 1 1
racek malý Larus minutus Little Gull 1 1
racek chechtavý Larus ridibundus Black-headed Gull 18 2272
racek bouřní Larus canus Common Gull 2 52
racek stříbřitý Larus argentatus Herring Gull 3 32
racek bělohlavý Larus cachinnans Yellow-legged Gull 4 147
racek bělohlavý/stříbřitý Larus cachinans/argentatus large gull 12 1708
orel mořský Haliaeetus albicilla White-atiled Eagle 8 17
moták pilich Circus cyaneus Pallid Harrier 1 1
orlovec říční Pandion haliaetus Osprey 1 1
lednáček říční Alcedo atthis Common Kingfisher 36 88
konipas horský Motacilla cinerea Grey Wagtail 8 18
konipas bílý Motacilla alba Pied Wagtail 8 19
skorec vodní Cinclus cinclus White-throated Dipper 4 14
bramborníček hnědý Saxicola rubetra Whinchat 4 16
rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus Reed Warbler 2 5
moudivláček lužní Remiz pendulinus Penduline Tit 1 2