Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Monitoring vodních ptáků v době migrace - duben 2016

celkem sečteno 157 mokřadních lokalit

 zjištěno 21 452 jedinců  79 druhů vodních ptáků

 

český název druhu latinský název druhu anglický název druhu počet lokalit počet jedinců
labuť velká Cygnus olor Mute Swan 68 541
labuť zpěvná Cygnus cygnus Whooper Swan 2 3
husa polní Anser fabalis Bean Goose 1 19
husa velká Anser anser Greylag Goose 31 816
husice egyptská Alopochen aegyptiaca Egyptian Goose 9 18
husice rezavá Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck 1 1
husice liščí Tadorna tadorna Shelduck 4 6
kachnicka karolinská Aix sponsa Wood Duck 1 2
kachnička mandarinská Aix galericulata Mandarin Duck 1 1
hvízdák euroasijský Anas penelope Eurasian Wigeon 1 1
kopřivka obecná Anas strepera Gadwall 39 527
čírka obecná Anas crecca Common Teal 9 86
kachna divoká Anas platyrhynchos Mallard 118 3903
čírka modrá Anas querquedula Garganey 15 45
lžičák pestrý Anas clypeata Shoveler 25 133
zrzohlávka rudozobá Netta rufina Red-crested Pochard 16 209
polák velký Aythya ferina Common Pochard 43 1167
polák chocholačka Aythya fuligula Tufted Duck 57 1484
hohol severní Bucephala clangula Common Goldeneye 3 13
morčák velký Mergus merganser Goosander 8 28
potáplice malá Gavia stellata Red-throated Diver 1 1
potáplice severní Gavia arctica Black-throated Diver 1 2
potápka malá Tachybaptus ruficollis Little Grebe 33 179
potápka roháč Podiceps cristatus Great Crested Grebe 65 746
potápka černokrká Podiceps nigricollis Black-necked Grebe 13 136
kormorán velký Phalacrocorax carbo Great Cormorant 28 530
bukač velký Botaurus stellaris Bittern 1 2
kvakoš noční Nycticorax nycticorax Night Heron 4 30
volavka bílá Egretta alba Great White Egret 21 58
volavka popelavá Ardea cinerea Grey Heron 72 625
čáp černý Ciconia nigra Black Stork 11 22
čáp bílý Ciconia ciconia White Stork 8 14
kolpík bílý Platalea leucorodia Spoonbill 1 6
chřástal vodní Rallus aquaticus Water Rail 13 29
slípka zelenonohá Gallinula chloropus Common Moorhen 27 116
lyska černá Fulica atra Common Coot 63 1650
jeřáb popelavý Grus grus Eurasian Crane 5 45
pisila čáponohá Himantopus himantopus Black-winged Stilt 1 12
kulík říční Charadrius dubius Little Ringed Plover 15 45
čejka chocholatá Vanellus vanellus Northern Lapwing 20 108
jespák obecný Calidris alpina Dunlin 1 1
jespák bojovný Philomachus pugnax Ruff 3 14
bekasina otavní Gallinago gallinago Common Snipe 5 9
koliha malá Numenius phaeopus Whimbrel 2 2
vodouš rudonohý Tringa totanus Redshank 1 1
vodouš šedý Tringa nebularia Greenshank 6 80
vodouš kropenatý Tringa ochropus Green Sandpiper 7 18
vodouš bahenní Tringa glareola Wood Sandpiper 5 36
pisík obecný Actitis hypoleucos Common Sandpiper 12 28
racek černohlavý Larus melanocephalus Mediterranean Gull 5 17
racek malý Larus minutus Little Gull 6 48
racek chechtavý Larus ridibundus Black-headed Gull 53 6860
racek bouřní Larus canus Common Gull 2 11
racek žlutonohý Larus fuscus Lesser Black-backed Gull 1 1
racek bělohlavý Larus cachinnans Yellow-legged Gull 16 111
racek bělohlavý/stříbřitý Larus cachinans/argentatus large gull 4 90
rybák obecný Sterna hirundo Common Tern 10 45
rybák černý Chlidonias niger Black Tern 4 14
lednáček říční Alcedo atthis Common Kingfisher 40 87
luňák hnědý Milvus migrans Black Kite 3 3
orel mořský Haliaeetus albicilla White-atiled Eagle 19 28
moták pochop Circus aeruginosus Marsh Harrier 35 78
moták pilich Circus cyaneus Pallid Harrier 1 1
orlovec říční Pandion haliaetus Osprey 5 5
linduška luční Anthus pratensis Meadow Pipit 3 16
konipas luční Motacilla flava Yellow Wagtail 5 16
konipas horský Motacilla cinerea Grey Wagtail 14 63
konipas bílý Motacilla alba Pied Wagtail 44 233
skorec vodní Cinclus cinclus White-throated Dipper 5 19
slavík modráček Luscinia svecica Bluethroat 2 7
bramborníček hnědý Saxicola rubetra Whinchat 2 3
cvrčilka zelená Locustella naevia Grasshopper Warbler 1 1
cvrčilka slavíková Locustella luscinioides Savi's Warbler 9 34
rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler 9 44
rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus Reed Warbler 2 3
rákosník velký Acrocephalus arundinaceus Great Reed Warbler 7 12
sýkořice vousatá Panurus biarmicus Bearded Tit 1 1
moudivláček lužní Remiz pendulinus Penduline Tit 5 10
strnad rákosní Emberiza schoeniclus Reed Bunting 11 43