Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Mezinárodní sčítání vodních ptáků - leden 2016

 celkem sečteno 704 mokřadních lokalit

 zjištěno 264 708 jedinců  60 druhů vodních ptáků

 

 

český název druhu

 latinský název druhu

anglický název druhu

 počet lokalit

 počet jedinců

labuť velká Cygnus olor Mute Swan 245 3 949
labuť zpěvná Cygnus cygnus Whooper Swan 1 2
husa polní Anser fabalis Bean Goose 16 7 257
husa běločelá Anser albifrons White-fronted Goose 17 20 146
husa velká Anser anser Greylag Goose 28 8 096
neurčená husa Anser spp. unidentified goose 11 2 283
berneška bělolící Branta leucopsis Barnacle Goose 1 1
polák malý Aythya nyroca Ferruginous Duck 1 1
husice egyptská Alopochen aegyptiaca Egyptian Goose 6 11
husice liščí Tadorna tadorna Shelduck 2 3
pižmovka velká Cairina moschata Muscovy Duck 6 7
kachnička karolínská Aix sponsa Wood Duck 2 3
kachnička mandarinská Aix galericulata Mandarin Duck 11 63
hvízdák euroasijský Anas penelope Eurasian Wigeon 34 459
kopřivka obecná Anas strepera Gadwall 50 501
čírka obecná Anas crecca Common Teal 41 908
kachna divoká Anas platyrhynchos Mallard 520 149 927
kachna divoká/kopřivka obecná Anas platyrhynchos/strepera undident. dabbling duck 1 1
ostralka štíhlá Anas acuta Pintail 15 27
zrzohlávka rudozobá Netta rufina Red-crested Pochard 5 5
polák velký Aythya ferina Common Pochard 49 1 988
polák chocholačka Aythya fuligula Tufted Duck 86 4 580
polák kaholka Aythya marila Greater Scaup 15 62
turpan černý Mellanitta nigra Common Scoter 1 1
turpan hnědý Mellanitta fusca Velvet Scoter 3 21
hohol severní Bucephala clangula Common Goldeneye 70 1 755
morčák bílý Mergellus albellus Smew 25 128
morčák prostřední Mergus serrator Red-breasted Merganser 3 3
morčák velký Mergus merganser Goosander 187 4 884
neurčená kachna Anatinae spp. unidentified duck 15 1 202
potáplice malá Gavia stellata Red-throated Diver 3 5
potáplice severní Gavia arctica Black-throated Diver 5 7
potápka malá Tachybaptus ruficollis Little Grebe 145 841
potápka roháč Podiceps cristatus Great Crested Grebe 41 573
potápka rudokrká Podiceps grisegena Red-necked Grebe 1 1
potápka žlutorohá Podiceps auritus Slavonian Grebe 3 11
kormorán velký Phalacrocorax carbo Great Cormorant 251 11 368
bukač velký Botaurus stellaris Bittern 1 1
volavka bílá Egretta alba Great White Egret 161 898
volavka popelavá Ardea cinerea Grey Heron 387 2 385 
čáp bílý Ciconia ciconia White Stork 1 2
chřástal vodní Rallus aquaticus Water Rail 7 9
slípka zelenonohá Gallinula chloropus Common Moorhen 100 477
lyska černá Fulica atra Common Coot 147 11 817
jeřáb popelavý Grus grus Eurasian Crane 1 2
čejka chocholatá Vanellus vanellus Northern Lapwing 3 3
bekasina otavní Gallinago gallinago Common Snipe 3 3
vodouš kropenatý Tringa ochropus Green Sandpiper 18 23
pisík obecný Actitis hypoleucos Common Sandpiper 1 1
racek chechtavý Larus ridibundus Black-headed Gull 79 16 690
racek bouřní Larus canus Common Gull 28 2 741
racek stříbřitý Larus argentatus Herring Gull 14 1 558
racek bělohlavý Larus cachinnans Yellow-legged Gull 46 1 822
racek středomořský Larus michahelis Western Yellow-legged Gull 3 1 051
racek bělohlavý/stříbřitý Larus cachinans/argentatus large gull 66 2 668
ledňáček říční Alcedo atthis Common Kingfisher 228 533
orel mořský Haliaeetus albicilla White-atiled Eagle 45 112
moták pilich Circus cyaneus Pallid Harrier 1 1
linduška luční Anthus pratensis Meadow Pipit 2 13
konipas horský Motacilla cinerea Grey Wagtail 32 37
konipas bílý Motacilla alba Pied Wagtail 4 4
skorec vodní Cinclus cinclus White-throated Dipper 131 762
sýkořice vousatá Panurus biarmicus Bearded Tit 4 10
strnad rákosní Emberiza schoeniclus Reed Bunting 1

3