Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Historie

Mezinárodní sčítání vodních ptáků v ČR bylo postupně koordinováno různými pracovišti,
kterými byly Biologická stanice VŠZ v Lednici na Moravě (1965–1970, kordinátor, Bohuslav
Urbánek), Ústav pro výzkum obratlovců/ÚSEB v Brně (1971–1989, koordinátoři Vladimír
Fiala, Čestmír Folk, Josef Křen, Ivana Kožená, Jitka Pellantová) a ČÚOP/AOPK ČR v Brně
(1990–2002, koordinátor Jitka Pellantová). V letech 2003-2011 byla koordinačním pracovištěm IWC katedra zoologie PřF UK a od roku 2012 Katedra ekologie Fakulty životního prostředí ČZU v Praze (koordinátor Zuzana Musilová).

Samotnému Mezinárodnímu sčítání předcházela akce koordinovaná Československým
mysliveckým svazem (ČSMS), tzv. „Mezinárodní sčítání kachen“. Ačkoliv údaje z této akce
jsou nyní částečně k dispozici, jejich využitelnost je poněkud sporná. Ve formulářích
používaných v 50. letech ČSMS totiž existovaly pouze dvě kategorie kachen, a to „březňačky“ a
„ostatní kachny”. Za skutečný počátek celostátně koordinovaného monitoringu vodních ptáků lze
považovat únor 1965. Mezinárodní sčítání bylo v prvních desetiletích až do sezony 1990/91
organizováno každý měsíc v průběhu „zimní“ sezony od října do dubna. Od sezony 1991/92
bylo sčítání redukováno v České republice na říjnový, lednový a dubnový termín. Za jediný
skutečně „mezinárodní“ termín je tedy považován lednový termín, přičemž počátek akce
v celoevropském měřítku lze stanovit na leden 1967 (viz např. DELANY et al. 1999, KELLER
& BURKHARDT 2007, NILSSON 2009).