Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

AYTHYA 1

Obsah

MUSIL P. Předmluva.

MUSIL P. Indikační význam vodních ptáků.

MUSILOVÁ Z., MUSIL P. & NEUŽILOVÁ Š. Mezinárodní sčítání vodních ptáků
v České republice v lednu 2006 a 2007.

MUSIL P., MUSILOVÁ Z., STRNAD M. & NEUŽILOVÁ Š. Rozšíření a početnost
hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2006 a 2007.

MUSIL P., MUSILOVÁ Z. & STRNAD M. Rozšíření a početnost vzácnějších
a nepůvodních druhů vodních ptáků v lednu 2004 - 2007.

MOURKOVÁ J., BÍLÝ M. & BERGMANN P. Zimní sčítání vodních ptáků
ve středních Čechách v sezónách 2005/06 a 2006/07.

HERTL I. Početnost a složení zimujícího společenstva vodních ptáků na řekách
Svratce a Svitavě v Brně v letech 1994 až 2007.

PODHRAZSKÝ M., MUSILOVÁ Z. & MUSIL P. Mimohnízdní sčítání hus
v České republice.

PODHRAZSKÝ M., MUSIL P. & ŠIMEK L. Monitoring letních shromaždišť
husy velké (Anser anser)