Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Historie individuálního značení hus

Kroužkování a límcování hus – trocha z historie

Odchyt a značení husy velké se staly v průběhu 50. let tradicí. Vznikla síť pozorovatelů, kteří pravidelně sledovali husy. Tato tradice se v 90. letech začala vytrácet. Od roku 2005 se povedlo obnovit odchyty a límcování hus.První husa byla na území České republiky okroužkovaná v roce 1934. Do první poloviny 50. let byly husy chytány a kroužkovány vzácně. Ke zlomu a pokroku došlo v 70. letech na jižní Moravě. Kroužkovatelé se snažili zvýšit efektivitu zpětných hlášenía husám začali na nohu upevňovat v první polovině 70. let kromě hliníkového kroužku kroužek barevný. Barevné kroužky nebyly dostatečně vidět. V roce 1973 byly první husy označeny větším červeným kroužkem, který se jim upevnil na krk. Kroužkům tohoto typu se říká límce. Límec je plastový, huse se mohl volně pohybovat po krku, ale nepřetáhl se přes hlavu. Počet zpětných hlášení vzrostl. Nevýhodou starých límců bylo, že neodolávaly povětrnostním podmínkám a že jejich barva byla nestálá. Od roku 1977 se začaly používat límce nového typu, které byly odolnější a již obsahovaly bílý kód. Od roku 1980 byl tento typ značení používán v jižních Čechách. Nárůstem zpětných hlášení se zvýšil zájem o kroužkování hus. Po roce 1984 začal postupně počet označených hus klesat.  V roce 2000 byl uskutečněn pokus o znovuobnovení límcování hus v jižních Čechách, ale v letech 2001 a 2002 počet označených hus opět klesl. V roce 2003 se již nelímcovalo.

Obnovení límcování

V roce 2004 bylo zahájeno jednání s Kroužkovací stanicí Národního Muzea v Praze o obnovení límcování hus na našem území. V roce 2005 proběhla první odchytová akce, kde se límcovaly husy. Husy byly chytány v severozápadních Čechách na Chomutovsku a Mostecku. Cílem se stala ferální populace husy velké, která má centrum rozšíření v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově. V letech 2005 – 2010 zde bylo označeno 89 hus krčními límci a 11 hus barevnými odečítacími kroužky. V roce 2007 byly zahájeny přípravy na obnovení límcování hus v jižních Čechách na Dívčicku. V roce 2008 zde proběhl první odchyt a značení hus. V letech 2008 – 2010 bylo označeno 96 hus krčními límci a 38 hus barevnými odečítacími kroužky. V roce 2010 byly uskutečněny první pokusy límcování hus na Vysočině. Byly označeny 2 husy krčními límci a 5 hus barevnými odečítacími kroužky. Do budoucna by se mělo pokračovat v odchytu hus v oblastech, kde nyní akce probíhají. Dále by se značení mělo obnovit na jižní Moravě v oblasti Lednických a Pohořelických rybníků a zahájit v oblasti Hodonínska.

Systém značení

Na našem území se začaly husy límcovat jako jedny z prvních v Evropě. Naše límce sizachovaly červenou barvu s bílým kódem. Kód se skládal z velkého písmena a dvojčíslí. Písmeno bylo psáno horizontálně a dvojčíslí vertikálně. Jedna série obsahovala 100 límců (00 – 99). V České republice byly použity celé série A, B, C, E, F, H, J, L, N, O, X a V a část límců ze sérií K, P, R, T, S.

Zpětná hlášení

V období, kdy se používaly ke značení hus jen kroužky, byla většina zpětných hlášení získána zástřelem okroužkovaného ptáka. Část zpětných hlášení pocházela z opětovných odchytů. V roce 1973 narostl počet zpětných hlášení, tento nárůst souvisí se začátkem používání červených límců bez kódu. Druhý nárůst počtu zpětných hlášení byl zaznamenán v roce 1982. Tento nárůst souvisel se zahájením používání límců s kódem. Límce se poprvé použily v roce 1977 a poté ve větší míře až v roce 1980. V letech 1983 – 1988 bylo každoročně nashromážděno okolo 200 zpětných hlášení, v letech 1984 a 1986 počet zpětných hlášení přesáhl 300. Po roce 1988 počet zpětných hlášení klesl a do roku 2004 jen dvakrát přesáhl 100 zpětných hlášení za rok. Po obnovení límcování hus v roce 2005 začal počet zpětných hlášení narůstat. V roce 2008 se počet zpětných hlášení pohyboval okolo 250 a v roce 2009 počet zpětných hlášení přesáhl 600. Zavedením používání límců vzrostl počet zpětných hlášení. V dnešní době umožňuje dostupná optická technika nejen kroužkovatelům, ale i ornitologům a fotografům pořizovat záznamy o značených husách. V roce 2013 byla husa velká druhem s druhým největším počtem zpětných hlášení na našem území.

 

Zdroj:

  • Cepák J. & Klvaňa P. 2014. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. Kroužkovatel 18.5-8.
  • Podhrazský, M. 2010. Dlouhodobé změny migrace a přeletů husy velké (Anser anser) v České republice. Diplomová práce. Karlova Univerzita. Přírodovědecká fakulta. Praha.