Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

AYTHYA 3

Obsah
HUDEC K. Historie Mezinárodního sčítání vodního ptactva (IWC) v ČR.
MUSIL P. & MUSILOVÁ Z. 45 let Mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC)
v České republice.

HUDEC K. Ing. Vladimír Fiala (1922–2010).
MUSILOVÁ Z., MUSIL P. & HAAS M. Mezinárodní sčítání vodních ptáků
v České republice v lednu 2010.

MUSIL P. & MUSILOVÁ Z. Trendy početnosti zimujících vodních ptáků v ČR.
BÍLÝ M., BERGMANN P. & JELÍNEK M. Zimní sčítání vodních ptáků
ve středních Čechách v sezonách 2007/08 a 2008/09.

PODHRAZSKÝ M., MUSIL P., KVETKO R. & LABER J.
Monitoring mimohnízdní populace husy velké (Anser anser) v červenci 2008
až březnu 2009 ve střední Evropě.

PODHRAZSKÝ M., MUSIL P. & ZÁVORA J. Barevné značení husy velké (Anser anser)
v ČR v roce 2009.

MUSIL P., MACHÁČEK P., MUSILOVÁ Z., PAVELKA K. & PODHRAZSKÝ M.
Počet hnízdících párů kormorána velkého v České republice v roce 2010.

MUSIL P. Individuální značení kachen v České republice a v Evropě.