Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Monitoring nocovišť kormorána velkého

Celoevropské sčítání nocovišť kormorána velkého je koordinováno pracovní skupinou Cormorant Research Group založené při Wetlands International. Jeho hlavním cílem je podchytit početnost a distribuci tohoto druhu v zimním období v rámci celé Evropy a zjistit počet zimujících kormoránů v jednotlivých zemích.

Běžně používaná metodika sčítání vodních ptáků (na lovištích či denních odpočívadlech) je z důvodu častých přeletů kormoránů značně nepřesná, sčítání proto probíhá formou sečtení kormoránů na nocovištích vždy od cca 1-2 hodiny před setměnímdo úplné tmy, kdy se zde shromažďují a připravují k nocování. Je nutno vždy zaznamenat čas sčítání, celkový počet kormoránů a pokud to podmínky dovolí, také poměr dospělých a mladých ptáků. Sčítání lze provádět i několik dní před a po termínech sčítání, které jsou pro zimu 2015/16: 14.-15.11., 12.-13.12, 16.-17.1. (termín IWC), 13.-14.2. a 12.-13.3.

Mladé (juv a imm.) jedince lze od adultních ptáků poměrně dobře rozpoznat podle světlých až bílých partií na hrudi a břiše. Dospělí ptáci jsou vždy celí černí, od ledna nebo února se u nich objevuje bílé peří na hlavě a mají také bílou skvrnu nad stehny.

Velmi bychom ocenili veškeré i starší informace o existenci nocoviště, popř. nocovišť kormoránů ve Vašem regionu, ať už se jedná o nocoviště pravidelné či dočasné.

Koordinátor: Petr Musil, Katedra ekologie FŽP ČZU, Kamýcká 1176, Praha 6 Suchdol – 165 21, e-mail: p.musil@post.cz