Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Mezinárodní sčítání vodních ptáků - leden 2018

český název druhu

latinský název druhu

počet lokalit

počet jedinců

poznámka

Labuť velká

Cygnus olor

227

2508

3. nejnižší počet za posledních 10 let

Labuť zpěvná

Cygnus cygnus

1

2

 

Husa labutí

Anser cygnoides

2

3

 

Husa polní

Anser fabalis

14

11939

4. nejvyšší počet v historii

Husa krátkozobá

Anser brachyrhynchos

1

1

 

Husa běločelá

Anser albifrons

26

11272

nejnižší počet za posledních 7 let

Husa velká

Anser anser

49

3671

2. nejvyšší počet v historii

Husa domácí

Anser anser f. domestica

3

10

 

Husa indická

Anser indicus

1

1

 

neurčená husa

Anser spp.

4

222

 

Berneška velká

Branta canadensis

1

1

 

Husice egyptská

Alopochen aegyptiaca

27

96

nejvyšší počet v historii (dosud nejvíce 21 ex. v roce 2015)

Husice liščí

Tadorna tadorna

3

9

nejvyšší počet v historii (shodně i v roce 2014)

Pižmovka velká

Cairina moschata

7

23

 

Kachnička karolínská

Aix sponsa

1

1

 

Kachnička mandarínská

Aix galericulata

10

10

nejnižší počet za posledních 10 let

Hvízdák euroasijský

Anas penelope

27

502

nejvyšší počet v historii

Kopřivka obecná

Anas strepera

38

577

nejvyšší počet v historii

Čírka obecná

Anas crecca

40

693

 

Kachna divoká

Anas platyrhynchos

546

100586

nejnižší počet od roku 2005

Ostralka štíhlá

Anas acuta

15

45

nejvyšší počet v historii

Lžičák pestrý

Anas clypeata

5

21

3. nejvyšší počet v historii

Zrzohlávka rudozobá

Netta rufina

8

17

nejvyšší počet v historii

Polák velký

Aythya ferina

30

2607

nejvyšší počet od roku 1997

Polák malý

Aythya nyroca

1

2

 

Polák chocholačka

Aythya fuligula

69

5668

3. nejvyšší počet v historii

Polák kaholka

Aythya marila

4

13

 

Hoholka lední

Clangula hyemalis

1

4

 

Turpan hnědý

Mellanitta fusca

6

40

 

Hohol severní

Bucephala clangula

50

1226

4. nejvyšší počet v historii

Morčák bílý

Mergellus albellus

11

58

nejnižší počet od roku 2008

Morčák prostřední

Mergus serrator

6

16

 

Morčák velký

Mergus merganser

179

3314

 

neurčitelná kachna

Anatinae spp.

13

861

 

Potáplice malá

Gavia stellata

3

3

 

Potáplice severní

Gavia arctica

3

6

 

Potápka malá

Tachybaptus ruficollis

90

388

nejnižší počet od roku 2011

Potápka roháč

Podiceps cristatus

32

444

3. nejvyšší počet v historii

Potápka rudokrká

Podiceps grisegena

2

7

 

Potápka žlutorohá

Podiceps auritus

1

1

 

Potápka černokrká

Podiceps nigricollis

3

4

 

Kormorán velký

Phalacrocorax carbo

212

9534

5. nejvyšší počet v historii

Volavka bílá

Egretta alba

117

976

2. nejvyšší počet v historii

Volavka popelavá

Ardea cinerea

349

1688

 

Čáp bílý

Ciconia ciconia

4

4

 

Slípka zelenonohá

Gallinula chloropus

66

238

nejnižší počet od roku 2007

Lyska černá

Fulica atra

111

10675

 

Jeřáb popelavý

Grus grus

3

9

nejvyšší počet v historii

Čejka chocholatá

Vanellus vanellus

2

2

 

Jespák bojovný

Philomachus pugnax

1

1

 

Bekasina otavní

Gallinago gallinago

1

1

 

Vodouš kropenatý

Tringa ochropus

4

4

 

Racek černohlavý

Larus melanocephalus

1

4

3. zjištění v historii

Racek chechtavý

Larus ridibundus

56

9151

 

Racek bouřní

Larus canus

27

7058

nejvyšší počet v historii

Racek žlutonohý

Larus fuscus

1

1

1. zjištění od roku 2011

Racek stříbřitý

Larus argentatus

13

390

 

Racek bělohlavý

Larus cachinnans

53

4571

nejvyšší počet v historii

Racek středomořský

Larus michahelis

1

8

 

Racek bělohlavý/stříbřitý

Larus cachinans/argentatus

75

5775

nejvyšší počet v historii

Orel mořský

Haliaeetus albicilla

53

105

4. nejvyšší počet v historii

Ledňáček říční

Alcedo atthis

105

152

 

Linduška luční

Anthus pratensis

2

9

 

Konipas horský

Motacilla cinerea

15

17

 

Konipas bílý

Motacilla alba

5

5

 

Skorec vodní

Cinclus cinclus

89

339

nejnižší počet od roku 2008

Sýkořice vousatá

Panurus biarmicus

2

7

 

Strnad rákosní

Emberiza schoeniclus

3

5

 

CELKEM

TOTAL

 

197601

 

         

celkem sečteno 650 mokřadních lokalit

     
         

zjištěno 197 601 jedinců  64 druhů vodních ptáků