Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Monitoring vodních ptáků v době migrace - říjen 2022

celkem sečteno 138 mokřadních lokalit

zjištěno 28 710 jedinců  63 druhů vodních ptáků

 

český název druhu latinský název druhu anglický název druhu počet lokalit počet jedinců
labuť velká Cygnus olor Mute Swan 66 569
labuť zpěvná Cygnus cygnus Whooper Swan 1 1
husa běločelá Anser albifrons White-fronted Goose 6 157
husa velká Anser anser Greylag Goose 15 792
berneška velká Branta canadensis Canada Goose 1 1
bernška bělolící Branta leucopsis Barnacle Goose 1 4
husice egyptská Alopochen aegyptiaca Egyptian Goose 7 31
husice rezavá Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck 1 11
pižmovka velká Cairina moschata Muscovy Duck 2 2
kachnička mandarinská Aix galericulata Mandarin Duck 1 1
hvízdák euroasijský Mareca penelope Eurasian Wigeon 12 365
kopřivka obecná Mareca strepera Gadwall 19 212
čírka obecná Anas crecca Common Teal 17 920
kachna divoká Anas platyrhynchos Mallard 120 9589
ostralka štíhlá Anas acuta Nothern Pintail 5 7
čírka modrá Spatula querquedula Garganey 3 12
lžičák pestrý Spatula clypeata Norhern Shoveler 2 12
zrzohlávka rudozobá  Netta rufina Red-crested Pochard 3 4
polák velký  Aythya ferina Common Pochard 18 220
polák chocholačka Aythya fuligula Tufted Duck 29 278
hohol severní Bucephala clangula Common Goldeneye 4 22
morčák velký  Mergus merganser Goosander 11 151
neurčitelná kachna Anatinae spp. unidentified duck 1 1
potápka malá Tachybaptus ruficollis Little Grebe 21 76
potápka roháč Podiceps cristatus Great Crested Grebe 36 373
neurčená potápka Podiceps spp. unidentified grebe 1 1
kormorán velký Phalacrocorax carbo Great Cormorant 50 1191
volavka bílá Ardea alba Great White Egret 26 240
volavka popelavá Ardea cinerea Grey Heron 85 726
čáp bílý Ciconia ciconia White Stork 1 1
chřástal vodní Rallus aquaticus Water Rail 4 6
slípka zelenonohá Gallinula chloropus Common Moorhen 13 23
lyska černá Fulica atra Common Coot 25 409
jeřáb popelavý Grus grus Eurasian Crane 4 51
kulík říční Charadrius dubius Little Ringed Plover 1 3
kulík písečný Charadrius hiaticula Ringed Plover 1 6
kulík zlatý Pluvialis apricaria Golden Plover 1 2
kulík bledý Pluvialis sqautarola Grey Plover 2 23
čejka chocholatá Vanellus vanellus Northern Lapwing 5 2028
jespák malý Calidris minuta Little Stint 1 1
jespák obecný Calidris alpina Dunlin 4 68
jespák křivozobý Calidris ferruginea Curlew Sandpiper 1 1
jespák bojovný Philomachus pugnax Ruff 3 34
bekasina otavní Gallinago gallinago Common Snipe 3 8
koliha velká Numenius arquata Eurasian Curlew 1 20
vodouš kropenatý Tringa ochropus Green Sandpiper 1 1
pisík obecný Actitis hypoleucos Common Sandpiper 2 4
chaluha příživná Stercorarius parasiticus Arctic Skua 1 1
racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus Black-headed Gull 21 4048
racek bouřní Larus canus Common Gull 6 94
racek žlutonohý Larus fuscus Lesser Black-backed Gull 2 6
racek stříbřitý Larus argentatus Herring Gull 1 5
racek bělohlavý Larus cachinnans Yellow-legged Gull 16 4235
racek středomorský Larus michahellis Western Yellow-legged Gull 3 811
racek bělohlavý/stříbřitý  Larus cachinans/argentatus large gull 8 686
orel mořský Haliaeetus albicilla White-atiled Eagle 9 17
moták pochop Circus aeruginosus Marsh Harrier 1 1
lednáček říční Alcedo atthis Common Kingfisher 41 74
linduška luční Anthus pratensis Meadow Pipit 2 4
konipas horský  Motacilla cinerea Grey Wagtail 11 17
konipas bílý Motacilla alba Pied Wagtail 11 28
skorec vodní Cinclus cinclus White-throated Dipper 5 11
sýkořice vousatá Panurus biarmicus Bearded Tit 1 7
moudivláček luční Remiz pendulinus Penduline Tit 1 1
strnad rákosní Emberiza schoeniclus Reed Bunting 2 5