Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Monitoring vodních ptáků v době migrace

Tento monitorovací program probíhá na našem území dlouhodobě v polovině října a dubna. Přináší cenné údaje nejen pro monitoring početnosti protahujících ptáků v období jarního a podzimního tahu, ale i pro monitoring stavu hnízdních populací na základě údajů o početnosti v předhnízdním, resp. pohnízdním období.

Sledované lokality jsou totožné jako v případě Mezinárodního sčítání vodních ptáků.

Koordinátor:  Zuzana Musilová (Katedra ekologie FŽP ČZU, Kamýcká1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol, e-mail: musilovaz@fzp.czu.cz, iwccz@post)