Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

GPS monitoring hus

Cílem projektu je odhalení a vyhodnocení detailnějších informací o sledovaných jedincích, jako je míra využívání jednotlivých částí území během migračního cyklu, rychlost pohybu, potravní a habitatové preference, ale také zhodnocení vlivu mysliveckého managementu na jejich chování.

mapka2015_06

V roce 2010 byly u nás u hus poprvé použity konvenční vysílače. 

V roce 2012 bylo označeno prvních 9 hus GPS GSM vysílači, které vážily v rozmezí 100 – 130 g (2 jedinci v severozápadních Čechách, 1 na Vysočině a 6 v jižních Čechách). Tou dobou se jednalo o novinku při sledování hus v rámci celé Evropy. Vysílače se sice během jednoho až deseti měsíců vybily, či byly husami sundány, u jedné husy se přesto podařilo zachytit celý migrační cyklus.

V roce 2014 bylo v jižních Čechách označeno 5 hus. Již byly použity vysílače se solárním dobíjením s gramáží 90 g. U dalších dvou jedinců se podařilo zachytit aktivitu během celého roku.

V roce 2015 bylo v jižních Čechách označeno dalších 6 hus. Byly použity vysílače se solárním dobíjením s gramáží 35 – 90 g. 

V roce 2016 byly označeny dvě samice na Vysočině za použití vysílačů se solárním dobíjením o gramáži 90 g.

Projekt byl financován Origin and migratory movements of Camargue wintering Greylag geese ONCFS (Office national de la chasseet de la faune sauvage) France, grantem IGA FŽP 20144279 a IGA FŽP 20154223 a ZOO Dvůr Králové a. s.

zvěř onlineZa účelem prezentace výsledků projektu sledování migrace husy velké pomocí GPS GSM vyílačů vznikl webový portál HUSY ONLINE, jehož provoz je zajišťován Katedrou informačních technologií ČZU v Praze a je součástí portálu ZVĚŘ ONLINE.

 

Mapa zachycující pohyb značených jedinců ZDE.

 

Aktuality:

 • 30.8.2016 - Mandy opouští ČR a přelétá tradičně na Neziderské jezero.
 • 29.7.2016 - Lena opouští ČR a přesouvá se na jezera v Sasku.
 • 9.7.2016 - Lena přelétá na Třebonské rybníky.
 • 17.6.2016 - Mandy se stále zdržuje na rybnících Čeckobudějovicka. Nese funkční vysílač.
 • 29.5.2016 - Letos bylo na území severozápadních Čech, Českobudějovicka, na Vysočině a Hodonínsku odchyceno celkem 158 hus. 101 bylo nově olímcováno, 49 dostalo místo límce barevný kroužek, 2 z nich pouze kroužek ocelový. 2 husy (Lena a Nina) odchycené na Vysočině byly navíc opatřeny GPS/GSM vysílači.
 • 27.5.2016 - Archibald pozorován na rybníku Volešek. Stále nese nefunkční vysílač.
 • 16.2.2016 - Mandy pozorována ve skupině hus velkých, polních i tundrových na poli u Vlhavského rybníku.
 • 2.2.2016 - Mandy po ranním přeletu přes Vídeň a České Budějovice opět usedá na českobudějovických rybnících, kde by mohla v následujících týdnech/měsících úspěšně zahnízdit.
 • 1.2.2016 - Mandy opouští zimoviště a přelétá na Neziderské jezero, tradiční zástávku podél migrační trasy.
 • 11/2016 - Mandy přelétá na tradiční zimoviště na jezeře Valli di Comachio severně od Ravenny
 • 4.11.2015 - Anežka byla střelená u Čejkovického rybníku. Kryt vysílače byl poškozen, pravděpodobně samotnou husou již koncem září.
 • 28.9.2015 - Mandy přelétá z Neziderského jezera k jezeru Balaton, kde zůstává do současnosti. Vysílač Anežky přestal vysílat. Husa je poté opakovaně pozorována na Vrbenských rybnících a Vyšatově. Vysílač stále nosí.
 • 19.9.2015 - Dora nalezena zastřelená na pastvě u Vrbenských rybníků. Vysílač s popruhy zůstal nepoškozen.
 • 29.8.2015 - při přeletu z pastvy u Velkého Tisého byla střelena Ambra. Husa byla v dobré kondici.
 • 22.8.2015 - Ambra se přesouvá na r. Velký Tisý v NPR Velký a Malý Tisý na Třeboňsku.
 • 21.8.2015 - Mandy ranním přeletem na Neziderské jezero opouští ČR. 
 • 16.-20.8.2015 - nalezeny vysílače Alaina a Danyho, které už třetí týden nevykazovaly pohyb. Danymu se vysílač podařilo sundat na břehu Vyšatova. Alainův vysílač byl nalezen na r. Domin, bohužel však i s uhynulým tělem. Na vině je pravděpodobně otrava botulotoxinem. Na rybníce byla nalezena i další uhynulá těla vodních ptáků.
 • 16.8.2015 - začátek lovecké sezóny v ČR.
 • 18.7.-9.8.2015 – Vladimir opakovaně pozorován na Zlivském r. Je v dobré kondici.
 • 17.7.2015 – Archibald pozorován na r. Domin. Nese vysílač a je v dobré kondici.  Ambra pozorována na poli u r. Vitín. Nese funkční vysílač a je v dobré kondici.
 • 1.7.2015 – Mandy pozorována na Vlhavském r. Nese funkční vysílač a je v dobré kondici. Na Knížecím rybníku pozorována husa T62, která byla v roce 2012 opatřena GPS GSM vysílačem. Je bez vysílače a v dobré kondici.
 • 30.6.2015 – Dora pozorována na r. Vyšatov. Nese funkční vysílač a je v dobré kondici.
 • 26.6.2015 – Poslední GPS záznam z vysílače Rozárky. Husa následně pozorována bez vysílače.
 • 30.-31.5.2015 – na Českobudějovicku je odchyceno a olímcováno 61 hus. Šesti vybraným jedincům jsou nasazeny GPS GSM vysílače. Anežka V44, Dora V45, Rozárka V46, Ambra V49, Dany V52 a Alain V53.
 • 22.3.2015 – Archibad se přesouvá na rybníky Písecka, kde setrvává až do posledního záznamu GPS 16.4.2015.
 • 10.3.2015 - Mandy pozorována v páru s houserem na Zlivském r.
 • 7.3.2015 – 8.3.2015 – Archibald putuje severozápadním směrem do ČR.
 • 28.2.2015 – Vladimir pozorován na Zlivském r.
 • 19.2.2015 – 23.2.2015  - Archibald opouští své zimoviště, kde strávil přes dva měsíce. Téměř totožnou trasou jako Mandy, avšak se zastávkami, přelétá na Neziderské jezero.
 • 3.2.2015 – Přeletem podél NP Podyjí a přes Javořickou vrchovinu zakončuje Mandy společně s dalšími husami migraci u Zbudovského rybníka. Jihočeské rybníky husám v nadcházejících měsících poskytnou vhodné hnízdní příležitosti. Archibald zatím zůstává v Itálii u ústí řeky Soči.
 • 27.1.2015 – Mandy opouští zimoviště a téměř stejnou trasou se přesouvá opět na Neziderské jezero, kde setrvá další týden. Jezero se tak stává ideální zastávkou nejen při podzimní ale i jarní migraci.
 • 15.1.2015 – Samec Vladimir, který si již v srpnu 2014 sundal vysílačku, pozorován na mokřině u rybníka Volešek.
 • 19.12.2015 – Obě husy zatím zůstávají na svých zimovištích. Již brzy by se ale mohly husy začít přesouvat zpět na naše území, aby vyhledaly vhodná hnízdiště.
 • 10.12.2014–11.1.2015 – Husy se usadily na jednom z tradičních zimovišť s hojnými zdroji potravy, při březích Benátského zálivu. Zde mohou nabírat zásoby na nadcházející hnízdní sezónu, a to s minimálními energetickými náklady. 
 • 9.12. – 10.12.2014 – nočním letem obě husy opouští střední Evropu vstříc Mediteránu. Archibald po cca 330 km usedá na břehu Benátského zálivu SZ od Terstu. Mandy letí ještě dál, překonává 480 km, aby přistála na jezeře Valli di Comachio severně od Ravenny.
 • 20.-21.11.2014 – Archibald i Mandy se přesouvají o pár kilometrů jižněji na maďarskou stranu. Zde se pasou na polích při hranici maďarského národního parku Fertő-Hanság.
 • 19.11.2014 – Mandy v hejnu společně s Archibaldem opouští ČR. Během dopoledne překonávají cca 250 km a usedají v národním parku Neuseidler See – Seewinkel u Neziderského jezera v Rakousku. Neziderské jezero patří ve střední Evropě mezi významné shromaždiště husy velké. Tradičně zde v listopadu bývá pozorováno na 10 000 jedinců.
 • 16.11.2014 – Mandy se vrací na Zlivský rybník a připojuje se k hejnu, kde je i Archibald.
 • 9.11.2014 – Mandy podniká zajímavý výlet. Z nádrže Lipno ráno přelétá k Želivce na Vysočině, v poledne již je na jezeře Saidenbach v Sasku cca 30 km SZ od Chomutova, výprava tím však nekončí. Odpoledne přelétá na jih na Plzeňsko, odtud na východ k Táboru a ještě za tmy překonává další vzdálenost a usedá na Sázavě u Kamenného Přívozu. Mandy za den překonala obdivuhodných 600 km. 
 • 8.11.2014 – Mandy se vrací do ČR nočním přeletem z Podunají. Odpočívá na Vltavě mezi vodními nádržemi Lipno. Archibald je na Zlivském rybníku.
 • 25.10.2014 – Mandy opuští ČR.  Archibald se vrací na Dehtář, kde je také Mandy, ta brzy opouští Dehtář a během necelých dvou hodin přelétá vzdálenost 90 km přes Šumavu do Německa na tok Dunaje, cca 17 km SZ od Pasova. O další dvě hodiny později je již o 70 km dál proti proudu řeky, cca 20 km JV od Regensburgu. Zde zatím setrvává na slepých ramenech Dunaje a pase se v blízkém okolí.
 • 7.10.2014 – vysílačka Vladimira se ozvala. Po dvou měsících, kdy ležela pod vodou, se při vypouštění rybníka  signál opět „chytil“. Vysílačka byla nalezena.
 • 24.8.2014 – houser Martin zastřelen u obce Dasný. Husa letěla v hejnu, normálně, neměla obtíže. Na těle nebylo patrné žádné poškození po vysílači.
 • 16.8.2014 – v ČR začíná lovecká sezóna, Mandy i Archibald se přesouvají k rybníku Dehtář, kde je lov omezen, Martin se pohybuje v okolí Zbudovského rybníku.
 • 2.8.2014 – také Vladimirova vysílačka přestává vysílat na Zlivském rybníku. Husy jsou posléze zachyceny bez vysílaček, podařilo se jim je sundat.
 • 1.8.2014 – vysílačka Evelíny přestává vysílat na Zlivském rybníku.
 • 31.7.2014 – husy pravidelně odpočívají na rybnících Volešek, Vlhavský, Dehtář a Bezdrev, Vladimir se zatím objevuje nejdál, na rybníce Blatec u Dívčic.
 • 8.6.2014 – husám je nasazeno pět GPS vysílaček na rybníce Volešek na Českobudějovicku. Evelína T91, Mandy T93, Archibald T96, Vladimir V00 a Martin V01.

 

Členové týmu:

Mgr. Michal Podhrázský 

Mgr. Matyáš Adam, Ph.D.

Doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D. 

Jaroslav Závora

Pavel Albert

RNDr. Lubomír Peške 

 

Kontakt:

Michal Podhrázský, ZOO Dvůr Králové a. s., 544 01 Dvůr Králové n. Labem, e-mail: michal.podhrazsky(zavinac)zoodk.cz

Matyáš Adam, Katedra ekologie FŽP ČZU, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol, e-mail: madam(zavinac)fzp.czu.cz