Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Rozlišování stáří a pohlaví hvízdáka euroasijského

Samice některých druhů kachen se v době zimování stěhují dále k jihu, což se projevuje lokálními i regionálními rozdíly v poměru pohlaví v populacích kachen. Některé poslední výzkumy také naznačují, že mladé kachny (v 1. zimě života) migrují dále od hnízdiště než staré kachny. Proto je důležité sledování struktury zimující populace kachen, včetně hvízdáka euroasijského Mareca penelope.

 

Hlavní oblastí zimování tohoto druhu kachny jsou přímořské oblasti při pobřeží Severního a Středozemního moře. V Nizozemí a Velké Británii je každoročně zjištěno více než 1 milion jedinců. Česká republika je okrajovou oblastí zimování hvízdáka eurasijského, kde byla odhadnuta početnost zimující populace v letech 2016-2020 na cca 190-570 jedinců. Početnost zimujících hvízdáků eurasijských na území České republiky dlouhodobě narůstá, obdobně jako i v jiných státech střední a severní Evropy.

 

V této souvislosti může docházet i ke změnám ve struktuře populace zimujících hvízdáků. Cenné jsou údaje o zastoupení pohlaví i zastoupení mladých (v 1. zimě života) a starších samců (viz dále uvedené fotografie s popisem znaků). Tuto identifikaci je možno případně provést i pouze u části pozorovaného a sčítaného hejna. Uvedené údaje by měly být zaznamenávány v České republice především v rámci lednového Mezinárodního sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census) a zaznamenány ve formuláři na www.waterbirdmonitoring.cz (Ukládání výsledků sčítání).

 

Zajímavé mohou být i údaje zjištěné mimo pravidelné termíny monitoringu vodních ptáků, které je možno zaznamenávat například na https://birds.cz/avif/ nebo NDOP.

Obr. 1. Adultní samec s nápadnými bíle zbarvenými krovkami.

Obr. 2. Mladý samec (v 1. zimě života) s šedě zbarvenými krovkami.

Obr. 3. Samice