Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Určování mláďat kachen

Určování stáří mláďat kachen

 

Klára Poláková  & Petr Musil

Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská universita, Kamýcká 1176, CZ-165 21, Praha 6 - Suchdol

 

Součástí Monitoringu hnízdní populací vodních ptáků organizovaného v roce 2015 ve spolupráci FŽP ČZU a ČSO je i monitoring rodinek zahrnující nejen identifikaci jednotlivých párů / samic vodících mláďata, ale i zjišťování počtu mláďat v jednotlivých rodinkách a jejich stáří. Tyto údaje mohou posloužit k velkoplošnému zhodnocení produktivity populací jednotlivých druhů vodních ptáků, i ke srovnání načasování hnízdění v různých částech České republiky. Takto můžeme získat cenné informace o celkové reprodukční úspěšnosti jednotlivých druhů.

 

Následující přehled a přiložený černobílý obrázek vychází z materiálu severoamerických autorů

 

Gollop, J.B. and W.H. Marshall. 1954. A guide for aging duck broods in the field. Mississippi Flyway Council Technical Section. Northern Prairie Wildlife Research Center Online. http://www.npwrc.usgs.gov/resource/birds/ageduck/index.htm (Version 14NOV97).

 

Pomocí tohoto klíče je možné odhadnout stáří mláďat kachen, které budou pozorovány při Monitoringu hnízdních populací vodních ptáků i při dubnovém sčítání.

 

I. Mláďata v prachovém peří - bez viditelných obrysovcýh per

Ia  „Zářivá kulička chmýří“. Světlé prachové peří. Zřetelné vzory zbarvení (kromě potápivých kachen). Zakulacené tělo, nenápadný krk i ocasní pera.

Ib      „Blednoucí kulička chmýří“. Barvy prachového peří blednou, vzory zbarvení jsou méně výrazné. Tělo stále zakulacené, krk a ocasní pera dosud nenápadná.

Ic    „Nemotorné chmýří“. Barvy i vzory prachového peří vybledlé. Krk a ocasní pera zřetelnější. Tělo se prodlužuje a získává oválný tvar.

 

II. Částečně opeřená mláďata - opeření viditelné z boku

IIa     „První pera“.V ideálních podmínkách jsou na bocích viditelná první pera.Do této kategorie řadíme mláďata, dokud nemají polovinu těla (z bočního pohledu) opeřenou krycími pery.

IIb      „Z větší části opeření“. Z bočního pohledu je nejméně polovina těla opeřena krycími pery. Ruční letky se prolamují z pouzder. V této kategorii mláďata zůstávají do té doby, než jsou na nich z boku vidět pouze dva ostrůvky prachového peří (na zátylku, zádech nebo na zadní části těla).

IIc     „Poslední chmýří“. Z bočního pohledu jsou viditelné již maximálně dva ostrůvky prachových per (na zátylku, zádech nebo na zadní části těla). Na dorůstajících ručních letkách jsou vidět pouzdra. Dotéto kategorie ředíme mláďata, dokud nepřijdou o všechna prachová pera.

 

  • III. Plně opeřená mláďata - při pohledu z boku

„Opeření, neschopni letu“. Žádná viditelná prachová pera. Ruční letky kompletně prolomené z pouzder, ale ještě ne plně vyvinuté. V této kategorii mláďata zůstanou, dokud nejsou schopna letu.

 Aging Duck Brood

Mláďata kachen v prachovém peří (pull.) a - čírka obecná, b - čírka modrá, c - kachna divoká, d - kopřivka obecná, e - hvízdák eurasijský, f - ostralka štíhlá, g -polák velký,h - polák malý, i - lžičák pestrý, j - polák chocholačka, k - hohol severní, l - zrzohlávka rudozobá.

Převzato z: Hudec K. (ed.) 1994: Fauna ČR a SR, Ptáci 1. Academia, Praha.